dorsagach : آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: دومین مکان را در ایران بازرسی کردیم

در dorsagach قد اویکو مطلب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: دومین مکان را در ایران بازرسی کردیم مشاهده می کنید
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بر اساس توافق با ایران از مکان دوم بازرسی کرده و نمونه‌های از محیط برداشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت dorsagach