dorsagach : تکرار موضع زیاده‌خواهانه پاریس درخصوص برجام

در dorsagach قد اویکو مطلب تکرار موضع زیاده‌خواهانه پاریس درخصوص برجام مشاهده می کنید
در ادامه گزافه گویی های مقامات فرانسوی درباره توافق هسته ای دفتر ریاست جمهوری فرانسه خواستار بازگشت ایران به اجرای کامل برجام پیش از بازگشت آمریکا به این توافق شد.
ممنون بابت بازدید از سایت dorsagach