dorsagach : شجاعی: مشکل زمین چمن هاکی برطرف شود برای بانوان برنامه‌ریزی می‌کنیم

در dorsagach قد اویکو مطلب شجاعی: مشکل زمین چمن هاکی برطرف شود برای بانوان برنامه‌ریزی می‌کنیم مشاهده می کنید
نایب رئیس بانوان فدراسیون هاکی گفت: برای هاکی روی چمن بانوان برنامه ریزی نشده و اگر مشکل زمین چمن هاکی برطرف شود برای بانوان برنامه ریزی می‌کنیم.
ممنون بابت بازدید از سایت dorsagach